Với 12 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại An Việt luôn đoàn kết một lòng không ngừng xây dựng thương hiệu AnViet Food nổi tiếng, có uy tín chất lượng trên thị trường trong nước. Công ty vinh dự được trao tặng các bằng khen:

1. Bằng khen do ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng. Đã có thành tích tốt trong 03 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2012.

2. Bằng khen do Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng. Đã có nhiều giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội năm 2012.

3. Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam được người tiêu dùng thủ đô yêu thích năm 2010.

4. Bằng khen do Ủy Ban Trung Ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng. Đã có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2010-2012.

5. Bằng khen do Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng. Đã có nhiều giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội năm 2012.